Giới thiệu về đơn vị:

Phòng QTHT DL và An ninh mạng (gọi tắt là phòng máy tính) quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống mạng của Viện Vật lý, bao gồm 3 hệ thống mạng LAN độc lập với tổng số 25 Switch 100MBs phục vụ cho khoảng 100 máy tính cá nhân. Mỗi một hệ thống mạng LAN có một máy chủ Proxy phục vụ kết nối Internet 24/24, hệ thống mạng LAN được tích hợp thêm mạng không dây với 20 đầu phát Access Point và Repeater.

Ngoài ra, phòng máy tính quản lý và điều hành hệ thống 3 máy chủ bao gồm: máy chủ Web cho website của Viện với tên miền www.iop.vast.ac.vn; máy tính chủ Email cho 4 tên miền *@iop.vast.ac.vn phục vụ cho khoảng 300 tài khoản. Máy chủ fileserver lưu trữ dữ liệu cá nhân và dữ liệu của hệ thống văn phòng.

Phòng QTHT DL và An ninh mạng có nhiệm vụ quản lý hệ thống máy chủ, cung cấp các account cho người sử dụng, quản lý các địa chỉ IP của những máy trạm thuộc hệ thống mạng của Viện, và các thiết bị thuộc phòng Máy tính của Viện. Duy trì hoạt động của các kết nối vật lý từ các máy trạm đến các HUB. Nghiên cứu và kiến thiết hệ thống mạng của Viện đảm bảo an toàn dữ liệu và an ninh mạng.

Phòng QTHT DL và An ninh mạng có trách nhiệm nghiên cứu thiết kế cấu trúc chính website của viện, cập nhật thông tin cho các trang Web chính của Viện Vật lý. Cập nhật lên trang chủ các thông tin liên quan đến các hoạt động khoa học như xemina, hội nghị, lớp học v.v... và các thông tin khác từ Văn phòng Viện Vật lý.

Ngoài ra, các cán bộ trong phòng cũng tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học theo các đề tài, hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước theo hướng: Vật lý nano, mô phỏng các vật liệu từ, ứng dụng vật lý trong các hệ sinh thái, vật lý y sinh học, vật lý kinh tế, v.v ...

Địa chỉ liên hệ :

Phòng QTHT DL và An ninh mạng
Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 04 3766 2163;
Email: quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn