Kết nối tới Viện Vật lý  thông qua MODEM

Truy cập vào máy chủ của Viện Vật lý từ nhà riêng (Sau khi vào mạng bạn có thể đọc email, vào Internet, và truy cập các nhóm máy tính có share các phần mềm như bạn đang ở Viện)

Cài đặt Dial-Up Net working (Ngầm định đã được cài khi setup Windows).

Có thể kiểm tra trong My Computer, nếu nhìn thấy tệp  Dial-Up  Networking, và trong đó có Make New Connection thì có nghĩa là đã cài đặt rồi).

Tạo kết nối tới Viện:

 1. Mở  My Computer -> Dial-Up Networking -> Make New Connection.
 2. Đặt tên kết nối (vídụ: VienVatLy) và chọn Modem -> Next.
 3. Gõ Telephone number: 7662368 hoặc 7662470, (bỏ qua Area code va Country code) -> Next -> Finish.
 4. Chọn kết nối vừa tạo (VienVatLy) -> ấn phím phải chuột -> Properties.
 5. Bỏ đánh dấu  option Use Area code.
 6. Chọn mục  Server Types -> TCP/IP Settings...
 7. Bật option Specify name server addresses.
 8. Trong mục  Primary DNS gõ: 1.0.0.2 -> OK -> OK.

Hướng dẫn tự đổi password cho E-mail account

 • Vào Mail box của mình (sử dụng IE, vào E-mail trực tiếp trên  Mail server).
 • Mở Options (trong Menu bên trái).
 • Mở MDaemon settings
 • Mở Personality
 • Gõ password mới
 • Nhấn vào Save Changes -> Có thể Sign out.

Hướng dẫn đổi Password của Domain account (thực hiện trong Windows9x)

 1. Login vào Domain IOP account của mình.
 2. Vào Menu Start -> Settings -> Control Panel -> Passwords
 3. Chọn Change other passwords -> Gõ old password, new password (nói chung không được trùng với password cũ), Confirm new password

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn