Cấu hình mạng LAN của Viện Vật lý bao gồm:

01 Fileserver có tên trên Workgroup là: \ \fileserver.

Chứa đựng các ứng dụng phần mềm, các file dữ liệu được cung cấp khi có yêu cầu.

Việc kết nối tới fileserver để backup dữ liệu từ máy tính cá nhân được làm như sau:

  • Trên desktop của máy tính cá nhân ta trỏ chuột vào biểu tượng My Network Places -> bấm chuột phải chọn Map Network Drive.
  • Sau đó xuất hiện một Menu với ngầm định ổ kết nối là ổ Z:; tại mục Folder ta gõ tên đường dẫn tới thư mục của mình trên fileserver, ví dụ \fileserver\users\anhntv
  • Chọn tiếp mục Reconnect at logon và bấm chuột vào "use different name" -> hiện ra một Menu mới ta gõ username và password của mình đã được tạo trên fileserver -> ok.
  • Máy tính sẽ tự động tạo một kết nối và đặt đường dẫn tới thư mục của mình trên fileserver trong window explore để ta có thể backup dữ liệu từ máy tính cá nhân.

01 Mailserver có địa chỉ IP là 1.0.0.6

Khi bạn đang dùng một máy tính trong mạng nội bộ của Viện thì để truy cập vào đọc  Email  trên Mailserver của Viện có 2 cách :

  • Gõ địa chỉ trực tiếp trên Internet Explorer: http://1.0.0.6:3000/
  • Nếu như bạn đang ở trang chủ của Viện theo địa chỉ: http://thule/, thì bạn chỉ việc bấm chuột vào logo check mail.

Khi bạn đang truy cập từ một máy ở ngoài:

01 proxyserver có địa chỉ IP là 1.0.0.1

Để truy cập vào Internet trong mạng nội bộ của Viện :

  1. Bạn mở Tool -> chọn Internet Options -> chọn Connections
  2. Trong thực đơn Connections -> chọn LAN setting.
  3. Nhấp chuột vào các lựa chọn : "Use a proxy server" và "Bypass a proxy server for local addresses". Sau đó gõ địa chỉ và cổng sau: HTTP: 1.0.0.1;    Port: 3128

Trong phần "Do not use proxy server ..." gõ 1.0.0.* -> OK,  

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn