Danh sách các cán bộ nghiên cứu:

TT Họ và tên HH, HV Chuyên ngành Ghi chú
1Chu Thùy AnhThsVL Chất RắnBiên chế
2Nguyễn Thị Vân AnhThsCN Thông tinBiên chế
3Nguyễn Thị Lâm HoàiTSVL Chất RắnBiên chế
4Ngô Văn ThanhTSVL Chất RắnBiên chế
5Trần Thanh VânThsVL Chất RắnBiên chế
6Nguyễn Thị VượngThsVL Chất RắnBiên chế

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn