Để thuận tiện trong việc nhận và gửi email trên 2 tài khoản khác nhau @iop.vast.ac.vn@iop.vast.vn. Máy chủ email của Viện Vật lý có chức năng hỗ trợ nhận email từ máy chủ của VAST và tích hợp vào hộp thư của Viện Vật Lý. Các thao tác được thực hiện như sau:

 1. Login vào webmail của Viện theo địa chỉ : http://mail.iop.vast.ac.vn/
 2. Chuyển đến mục "Settings" => " Advanced Settings"
 3. Tìm đến mục "MultiPOP" trong menu bên trái
 4. Click chọn "Enable MultiPOP mail collection for this account", sau đó Click vào nút "+New"
  • Điền chính xác các thông tin :
   • Server : mail.vast.vn:995
   • Logon : Địa chỉ email mới của người dùng (ví dụ : support@iop.vast.vn)
   • Password : mật khẩu của người dùng sau khi đã thay đổi tương ứng với địa chỉ username@iop.vast.vn
   • Chọn tiếp : "Use APOP"
  • Click vào nút "Save".

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn