Lọc văn bảnTổ chức, sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu của Nhà nước...
(Do UBND TP Hà Nội ban hành. Ngày 26 tháng 10 năm 2007; Số: 76/KH-UBND).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn