Lọc văn bảnChỉ thị về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc...
(Do Viện KHCNVN ban hành. Ngày 26 tháng 2 năm 2008; Số: 02/CT-KHCNVN).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn