Lọc văn bảnĐề tài hợp tác và các dự án sản xuất thử nghiệm.
(Do Phòng QLTH ban hành. Ngày 3 tháng 6 năm 2008).


Download PDF 

Xây dựng kế hoạch thực hiện các đề tài hợp tác với các ngành, địa phương (đề tài hợp tác) và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Viện KH&CN Việt Nam năm 2009 - 2010.

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn