Lọc văn bảnVề việc đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
(Do Phòng QLTH ban hành. Ngày 24 tháng 6 năm 2008; Số: 802/KHCNVN-UDTKCN).


Download PDF 

Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học CNVN thành phố Hà Nội tổ chức bình chọn những công trình khoa học công nghệ tiêu biểu thuộc các lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.
2. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.
3. Công nghệ vật liệu mới.
4. Cơ khí và tự động hóa.
5. Công nghệ nhằm xử lý ô nhiễm môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.
6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn