Lọc văn bảnQuy định thực hiện phân cấp đoàn vào, đoàn ra của Viện KH&CN Việt Nam
(Do Phòng QLTH ban hành. Ngày 8 tháng 7 năm 2008; Số: 1127/QĐ-KHCNVN).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn