Lọc văn bảnThông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016
(Do Phòng QLTH ban hành. Ngày 29 tháng 4 năm 2016).


Download PDF 

Mọi chi tiết khác xin liên hệ với Sau đại học, Viện Vật lý
Địa chỉ: Sau Đại học, Viện Vật lý, 10 - Đào Tấn,Ba đình, Hà Nội
Điện thoại: 043.7660231 hoặc
0905.599818 (Cô Phan Thị Kim Thu);
0946.120297 (Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích);
0977.150425 (Chị Phan Thùy Linh).     

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn