Lọc văn bảnMẫu khai lý lich cán bộ công chức
(Do Phòng QLTH ban hành).


Download   Winword 

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và Viện KHCNVN đồng thời để cập nhật các thông tin mới nhất về cán bộ công chức do Viện Vật lý và Điện tử quản lý. Phòng Quản lý Tổng hợp yêu cầu toàn thể cán bộ của Viện (cả biên chế và hợp đồng) khai LÝ LỊCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC (có mẫu tại mục văn bản mẫu). Bản khai nộp tại Phòng QLTH (chị Yến) chậm nhất hết ngày 15/4/2008.

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn