Lọc văn bảnMẫu Báo cáo về Hợp tác quốc tế
(Do Phòng HTQT - KHCNVN ban hành; Số: 670/KHCNVN-HTQT).


Download   Winword 

1. Phụ lục 1 Biểu 1 - Đoàn vào
2. Phụ lục 2 Biểu 1 - Đoàn ra-Đào tạo
3. Phụ lục 2 Biểu 2 - Đoàn ra-Dự Hội nghị/Hội thảo
4. Phụ lục 2 Biểu 3 - Đoàn ra-Trao đổi khoa học
5. Phụ lục 2 Biểu 4 - Đoàn ra-Thực hiện HTQT khác
6. Phụ lục 3 Biểu 1 - Các ký kết HTQT-Thỏa thuận/ghi nhớ quốc tế
7. Phụ lục 4 Biểu 1 - Dự án-Viện trợ ODA
8. Phụ lục 4 Biểu 2 - Dự án-Nghi định thư
9. Phụ lục 4 Biểu 3 - Dự án-Nhiệm vụ HTQT cấp VKHCNVN
10. Phụ lục 4 Biểu 4 - Dự án-HTQT với các tổ chức phi chính phủ
11. Phụ lục 4 Biểu 5 - Dự án-Hợp tác song phương
12. Phụ lục 5 Biểu 1 - Tổ chức hội nghị, hội thảo
13. Phụ lục 6 Biểu 1 - Đào tạo-Lớp học, tập huấn quốc tế

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn