Lọc văn bảnHỢP ĐỒNG KHCN CHO CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KHÔNG NHẬN TIỀN TKCM
(Do Phòng QLTH ban hành).


Download PDF   Winword 

(Hợp đồng dành cho Chủ nhiệm đề tài KHÔNG nhận tiền thuê khoán chuyên môn)

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn