Lọc văn bảnMẫu làm bản thành tích NCKH
(Do Phòng QLTH ban hành).


Download PDF 

Đề nghị các cán bộ nghiên cứu có thời gian công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đủ 20 năm (đối với cán bộ nữ), 25 năm (đối với cán bộ nam) làm bản thành tích NCKH (xem mẫu trong file kèm theo) để Viện làm thủ tục đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cấp "Huy chương vì sự nghiệp khoa học".

- Nộp bản thành tích cho chị Võ Thị Xuân Yến (Phòng QLTH).

- Thời hạn nộp: chậm nhất là ngày 30/9/2004

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn