Lọc văn bảnChế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan...
(Do Chính phủ ban hành. Ngày 27 tháng 10 năm 2007; Số: 157/2007/NĐ-CP).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn