Lọc văn bảnQuy định về thanh toán bằng tiền mặt
(Do Chính phủ ban hành. Ngày 28 tháng 12 năm 2006; Số: 161/2006/NĐ-CP).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn