Lọc văn bảnCử cán bộ, công chức đi đào tạo ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước
(Do Bộ nội vụ ban hành. Ngày 3 tháng 10 năm 2005; Số: 104-2005/QĐ-BNV).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn