Lọc văn bảnThực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
(Do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngày 25 tháng 11 năm 2005; Số: 308/2005/QĐ-ttg).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn