Lọc văn bảnQuy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước
(Do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngày 7 tháng 5 năm 2007; Số: 59/2007/QĐ-TTg).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn