Lọc văn bảnBảo vệ luận án tiến sĩ Vật lý cấp Viện (NCS Vũ Thị Thùy Dương)
(Do Phòng Sau Đại học ban hành. Ngày 28 tháng 12 năm 2010).


Download   Winword 

Tên đề tài: Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang của màng mỏng và hạt nano ormosil chứa chất màu hữu cơ dung trong quang tử.

Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Mã số: 62 44 07 01.

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn