Lọc văn bảnThông báo bảo vệ luận văn tiến sĩ (NCS Nguyễn Thành Tiên)
(Do Phòng Sau Đại học ban hành. Ngày 14 tháng 9 năm 2011).


Download PDF 

Tên đề tài: Vận chuyển điện tử trong các cấu trúc dị chất đơn cấu tạo từ các vật liệu wurtzite.
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán - Mã số: 62.44.01.01.
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Tiên
Khóa đào tạo: 2006-2010
Người hướng dẫn: GS. TS. Đoàn Nhật Quang, PGS. TS. Vũ Ngọc Tước
Cơ sở đào tạo: Viện Vật Lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn