Lọc văn bảnThông báo bảo vệ luận văn tiến sĩ (NCS Hoàng Đình Tiến)
(Do Phòng sau đại học ban hành. Ngày 28 tháng 6 năm 2012).


Download PDF 

Tên đề tài: Nghiên cứu một số tính chất của các hệ từ frustration bằng phương pháp mô phỏng.
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán - Mã số: 62.44.01.01.
Nghiên cứu sinh: Hoàng Đình Tiến
Khóa đào tạo: 2007-2011
Người hướng dẫn: TS. Ngô Văn Thanh, GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt
Cơ sở đào tạo: Viện Vật Lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn