Lọc văn bảnThông báo bảo vệ luận văn tiến sĩ (NCS Kim Tiến Thành)
(Do Phòng sau đại học ban hành. Ngày 1 tháng 8 năm 2012).


Download PDF 

Tên đề tài: Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân với photon
hãm trong vùng năng lượng từ sau cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ tới 2,5 GeV.
Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân.
Mã số: 62 44 05 01
Nghiên cứu sinh: Kim Tiến Thành
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Đỗ
Cơ sở đào tạo: Viện Vật Lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn