Lọc văn bảnThông báo bảo vệ luận văn tiến sĩ (NCS Nguyễn Huy Thảo)
(Do Phòng sau đại học ban hành. Ngày 13 tháng 8 năm 2012).


Download PDF 

Tên đề tài: Đặc tính Radion trong mô hình Randall - Sundrum.

Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.
Mã số: 62 44 01 01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Huy Thảo
Người hướng dẫn: GS. TS. Đặng Văn Soa

Cơ sở đào tạo: Viện Vật Lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn