Lọc văn bảnThông báo bảo vệ luận văn tiến sĩ (NCS Chu Việt Hà)
(Do Phòng sau đại học ban hành. Ngày 17 tháng 8 năm 2012).


Download PDF 

Tên đề tài: Nghiên cứu quá trình phát quang trên cơ sở vật liệu nano chứa tâm màu định hướng đánh dấu sinh học.

Chuyên ngành: Vật lý chất rắn.
Mã số: 62 44 07 01
Khoá đào tạo : 2007-2011

Nghiên cứu sinh: Chu Việt Hà
Người hướng dẫn 1: PGS. TS. Trần Hồng Nhung
Người hướng dẫn 2: PGS. TS. Đỗ Quang Hoà

Cơ sở đào tạo: Viện Vật Lý – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn