Lọc văn bảnThông báo bảo vệ luận văn tiến sĩ (NCS Phạm Thị Thanh Nga)
(Do Phòng sau đại học ban hành. Ngày 9 tháng 11 năm 2012).


Download PDF 

Tên đề tài: "Nghiên cứu một số tính chất từ của mạng tam giác phản sắt từ Heisenberg"

Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.
Mã số: 62 44 01 01

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thanh Nga
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Toàn Thắng & PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn.
Cơ sở đào tạo: Viện Vật lý, Vien Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn