Lọc văn bảnHướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư...
(Do Bộ tài chính ban hành. Ngày 2 tháng 11 năm 2007; Số: 130/2007/TT-BTC).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn