Lọc văn bảnChế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp
(Do Bộ tài chính ban hành. Ngày 17 tháng 12 năm 2007; Số: 153/2007/TT-BTC).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn