Lọc văn bảnHướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức
(Do Bộ nội vụ ban hành. Ngày 25 tháng 5 năm 2007; Số: 02/2007/BNV).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn