Lọc văn bảnCông văn hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.
(Do Bộ nội vụ ban hành. Ngày 21 tháng 6 năm 2007; Số: 04/2007/TT-BNV).


Download PDF 

||

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn