Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

Từ 2014-đến nay:

 • Giám đốc : PGS.TS. Phạm Đức Khuê
 • Phó Giám đốc : TS. Phan Việt Cương

Từ 2009-2014:

 • Giám đốc: PGS.TS. Lê Hồng Khiêm
 • Phó Giám đốc : TS. Phạm Đức Khuê
 • Phó Giám đốc : TS. Phan Việt Cương (từ 2012)

Từ 1997-2009:

 • Giám đốc : GS.TS. Trần Đức Thiệp

Từ 1993-1997:

 • Giám đốc : GS.TS. Nguyễn Văn Đỗ

Từ 1991-1992:

 • Q. Giám đốc: GS.TS. Trần Đức Thiệp

Từ 1989-1990:

 • Giám đốc : GS.VS. Đào Vọng Đức
 • Phó Giám đốc : GS.TS. Trần Đức Thiệp

Từ 1987-1988:

 • Giám đốc : GS.VS. Đào Vọng Đức
 • Phó Giám đốc : GS.TS. Đặng Vũ Minh

Từ trước năm 1987:

 • Những người đã trực tiếp lãnh đạo Phòng Vật lý hạt nhân và Tổ Phóng xạ: GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, GS.TS. Phạm Duy Hiển, PGS.TS. Hoàng Đắc Lực, PGS.TS. Võ Đắc Bằng, TS. Phan Vĩnh Phúc. KS. Nguyễn Tất Tố, KS. Đinh Ngọc Lân.

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website:
http://www.iop.vast.ac.vn