Các thiết bị nghiên cứu chính

TT

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

1

Máy gia tốc điện tử MT-17

01

Nga

2

Nguồn nơtron đồng vị Pu - Be với thông lượng 106 notron/giây

01

Mỹ

3

Nguồn kích thích tia X Am-241

03

Nga, Mỹ

4

Hệ phổ kế gamma có độ phân giải cao HPGe

03

ORTEC, CANBERRA, Mỹ

5

Buồng chì phông thấp cho hệ phổ kế gamma HPGe

01

ORTEC Mỹ

6

Đầu dò gamma mềm planar HPGe

01

ORTECT, Mỹ

7

Đầu dò gamma tinh thể nhấp nháy NaI

03

Mỹ

8

Hệ đo Alpha - Beta phông thấp
(Hướng dẫn sử dụng)

01

Mỹ

9

Hệ đo Beta phông thấp

01

Nhật

10

Các thiết bị đo phóng xạ hiện trường Alpha-beta-gamma

03

Mỹ

11

Các mẫu chuẩn dùng trong phân tích: Mẫu chuẩn Uran, Thori, Kali, chuẩn đất, chuẩn sinh học,...

07

IAEA

12

Bộ nguồn chuẩn gamma, beta

03

IAEA, Nga

13

Cân phân tích điện tử hiện số độ chính xác 10-4g

01

Mỹ

14

Máy phát xung, dao động ký....

 

 

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website:
http://www.iop.vast.ac.vn