Dự án Phòng thí nghiệm đo đạc và ghi nhận bức xạ hạt nhân

Thông tin chung:

 • Tên dự án: Phòng thí nghiệm đo đạc và ghi nhận bức xạ hạt nhân.
 • Chủ đầu tư: Viện Vật lý
 • Tổng kinh phí: 3 000 triệu đồng
 • Thời gian thực hiện: 2 năm (2010 - 2011)
 • Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.
 • Cơ quan phê duyệt: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mục tiêu dự án:

 • Trang bị một số thiết bị đo bức xạ hạt nhân cơ bản, hiện đại phục vụ: Nghiên cứu vật lý hạt nhân cơ bản ở trình độ cao, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế, quốc gia có uy tín; Triển khai các ứng dụng của vật lý và công nghệ hạt nhân; Đào tạo nhân lực vật lý hạt nhân chất lượng cao; Tăng cường năng lực hợp tác quốc tế.
 • Mục tiêu cụ thể: Có được một phòng thí nghiệm ghi nhận bức xạ hạt nhân với các hệ phổ kế gamma, tia X, alpha, beta và một số thiết bị phụ trợ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo.

Các thiết bị đã được đầu tư:

 • Hệ phổ kế gamma độ phân giải cao HPGe;
 • Buồng chì phông thấp cho hệ phổ kế gamma HPGe;
 • Đầu dò tia X và gamma mềm planar HPGe;
 • Đầu dò gamma tinh thể nhấp nháy NaI;
 • Hệ đo Alpha - Beta phông thấp;
 • Nguồn kích tia X hình xuyến Am-241;
 • Cân điện tử; Máy hút ẩm; Mẫu chuẩn.

Danh mục thiết bị và Hướng dẫn sử dụng:

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website:
http://www.iop.vast.ac.vn