Giới thiệu về đơn vị:

Trung tâm Vật lý Hạt nhân được thành lập năm 1987, trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam trên cơ sở Phòng Vật lý Hạt nhân, Viện Vật lý theo Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam. Trung tâm Vật lý Hạt nhân hoạt động như một đơn vị nghiên cứu độc lập cho đến năm 1992 sau đó chuyển thành một đơn vị trực thuộc Viện Vật lý như hiện nay. Tiền thân của phòng Vật lý Hạt nhân là Tổ Phóng xạ được thành lập năm 1965, trực thuộc Ban Toán-Lý, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước. Năm 1969 khi Viện Vật lý được thành lập khi đó Phòng Vật lý Hạt nhân trở thành một trong ba phòng đầu tiên của Viện.

Khi mới thành lập, Tổ Phóng xạ chỉ có một số thiết bị hạt nhân đơn giản như các ống đếm Geiger-Muler và máy đo phóng xạ một kênh. Nhiệm vụ chuyên môn lúc đó là đo và theo dõi sự biến đổi của phông phóng xạ, đồng thời đo, tính toán và xác định phân bố cũng như liều chiếu tối ưu của các kim phóng xạ Radi-226 trên cơ thể người.

Từ khi Viện Vật lý được trang bị các máy gia tốc hạt như máy phát nơtron 14 MeV NA-3C (năm 1974), máy gia tốc điện tử Microtron MT-17 (năm 1982) và các hệ đo phổ chuyên dụng (đetectơ nhấp nháy, đetectơ gamma bán dẫn, đetectơ tia X, máy phân tích biên độ đa kênh,...) thì nghiên cứu về vật lý hạt nhân mới thực sự được bắt đầu. Vào thời gian đó thì đây là những máy gia tốc đầu tiên ở Đông Nam Á. Một số hướng nghiên cứu chính đã được triển khai như phản ứng hạt nhân và số liệu hạt nhân với nơtron 14 MeV và photon năng lượng cực đại 15 MeV, nghiên cứu phân tích kích hoạt nơtron và photon cũng như huỳnh quang tia X. Bên cạnh đó cũng triển khai các nghiên cứu về phương pháp và kỹ thuật hạt nhân, chế tạo thiết bị hạt nhân phục vụ nghiên cứu và ứng dụng.

Hiện nay Trung tâm Vật lý Hạt nhân có quan hệ hợp tác với nhiều phòng thí nghiệm tiên tiến trên thế giới và đã triển khai có kết quả một số hướng nghiên cứu trên các thiết bị hiện đại mà trong nước chưa có điều kiện trang bị.

Từ cuối những năm 1980 đến nay Trung tâm Vật lý Hạt nhân đã đào tạo được nhiều tiến sỹ và thạc sỹ chuyên ngành Nguyên tử và Hạt nhân. Các cán bộ của Trung tâm đã và đang giảng dạy tại nhiều trường Đại học ở trong nước.

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website:
http://www.iop.vast.ac.vn