Các hướng nghiên cứu chính hiện nay:

  • Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng hạt nhân trên các máy gia tốc hạt,
  • Nghiên cứu các phản ứng hạt nhân sinh nhiều hạt có cơ chế phức tạp trong giải năng lượng rộng (MeV-GeV),
  • Nghiên cứu phản ứng hạt nhân và cấu trúc hạt nhân gây bởi các chùm đồng vị bền và không bền,
  • Nghiên cứu năng phổ hạt nhân và số liệu hạt nhân,
  • Nghiên cứu phương pháp và kỹ thuật hạt nhân phục vụ các lĩnh vực ứng dụng.

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website:
http://www.iop.vast.ac.vn