Hợp tác quốc tế

Trung tâm Vật lý hạt nhân có quan hệ hợp tác với các Viện nghiên cứu, Trường Đại học sau:

  • Viện liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna, Nga
  • Trung tâm gia tốc POHANG, Hàn Quốc
  • Viện nghiên cứu Hóa Lý, RIKEN, Nhật bản
  • Trung tâm nghiên cứu Vật lý hạt nhân, Đại học Tokyo, Nhật bản
  • Trung tâm nghiên cứu Vật lý hạt nhân, Đại học Osaka, Nhật bản
  • Trung tính toán, Viện nghiên cứu máy gia tốc năng lượng cao, KEK, Nhật bản.
  • Viện Vật lý hạt nhân Orsay, Pháp.

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website:
http://www.iop.vast.ac.vn