Chu kỳ:

Search:

 


  1. Quark family discrimination and flavor changing neutral currents in the SU(3)(C) x SU(3)(L) x U(1) model with right-handed neutrinos
  2. Hoang Ngoc Long and Vo Thanh Van,

    J. Phys. G: Nucl. Part. Phys 25, 2319-2324 (1999).||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn