Chu kỳ:

Search:

 

    Sách tham khảo

    Years: | 2013 |


  1. Spin-Orbit Engineering of Semiconductor Heterostructure (chapter 22) 
  2. Henri_Jean Drouhin, Federico Bottegoni, A. Ferrari, T. L. Hoai Nguyen, Jean-Eric Wegrowe and Guy Fishman,

    (The Wonder of Nanotechnology: Quantum Opetoelectronic Devices and Applications , 2013).

    (Publisher: Society of Photo Optical), ISBN: 0819495964; 978-0819495969 .||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn