Chu kỳ:

Search:

 

    e-prints

    Years: | 2015 |


  1. A New Model for the Collective Behavior of Animals
  2. P. The Nguyen, V. Thanh Ngo and H. T. Diep,

    Submitted to , (2015)||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn