Chu kỳ:

Search:

 


  1. Studies on alpha-induced astrophysical reactions using the low-energy RI beam separator CRIB
  2. H.Yamaguchi, D.Kahl, T.Nakao, Y.Wakabayashi, S.Kubono, ..., D.N.Binh, L.H.Khiem and N.N.Duy,

    Eur. Phys. J. C, 07027 (2014).||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn