Chu kỳ:

Search:

 

  H.Nghị trong nước

  Years: | 2010 |


 1. Influence of synthesis condition on optical properties of water soluble CdSe and CdSe/CdS nanocrystals
 2. Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Nguyen Xuan Ca, Le Tien Ha, Nghiem Thi Ha Lien and Vu Thi Kim Lien,

  Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần VI (SPMS-2009), 969-973 (2010).

 3. Các đặc trưng hoạt động của laser Cr:LiAF trong chế độ biến điệu thụ động BCH và được bơm bằng laser bán dẫn
 4. N. V. Hảo, Đ. V. Hoàng, P.V. Tiệp, Ngo Q. Khoa, Đ.Q. Khánh and N. Dai Hung,

  Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần VI (SPMS-2009), 1060-1064 (2010).

 5. Tiến trình phổ thời gian và quá độ trong phát xạ laser Cr:LiAF
 6. N. V. Hảo, Đ. V. Hoàng, P.V. Tiệp, Ngo Q. Khoa, Đ.Q. Khánh and N. Dai Hung,

  Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần VI (SPMS-2009), 1055-1059 (2010).

 7. Photoluminescent properties of water soluble CdSe/CdS nanocrystals
 8. Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Le Tien Ha, Nguyen Xuan Ca and Tran Hong Nhung,

  Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần VI (SPMS-2009), 671-674 (2010).

 9. Phát triển hệ thống lidar sử dụng nghiên cứu son khí tại Viện Vật lý – những kết quả ban đầu
 10. N. T. Binh, Đ. V. Trung, Đ. D. Thắng, N. Đ. Hoàng, P. V. Tiệp and N. Đ. Hưng,

  Kỷ yếu HNKH 35 năm thành lập Viện KHCNVN (ISBN:978-604913-010-6), 7-14 (2010).

 11. Mô phỏng sự phân bố bức xạ huỳnh quang được kích thích bằng lade trong mô sinh học sử dụng phương pháp Monte-Carlo
 12. Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Quang Hòa, Chu Việt Hà and Trần Hồng Nhung,

  Kỷ yếu HNKH 35 năm thành lập Viện KHCNVN (ISBN:978-604913-010-6), 109-117 (2010).

 13. Nghiên cứu động học của laser toàn rắn Cr3+: LiSAF
 14. Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Trọng Nghĩa and Đỗ Quốc Khánh,

  Kỷ yếu HNKH 35 năm thành lập Viện KHCNVN (ISBN:978-604913-010-6), 95-101 (2010).

 15. Nghiên cứu tạo phức hợp kháng thể đặc hiệu + hạt nano silica phát quang để phát hiện và xác định số lượng vi khuẩn gây bệnh thực phẩm.
 16. Tống Kim Thuần, Trần Thanh Thủy, Lê Thị Thanh Xuân, Phạm Công Hoạt, Trần Hồng Nhung, Nghiêm Thị Hà Liên and Nguyễn Quang Liêm,

  Kỷ yếu HNKH 35 năm thành lập Viện KHCNVN (ISBN:978-604913-010-6), (2010).

 17. Ứng dụng quang phổ nguyên tử/phân tử phân giải cao trong nghiên cứu các môi trường thiên văn
 18. Đinh Văn Trung

  Kỷ yếu HNKH 35 năm thành lập Viện KHCNVN (ISBN:978-604913-010-6), 73-80 (2010).

 19. Những nghiên cứu và phát triển các thiết bị đo độ dài thời gian của xung ánh sáng laser cực ngắn
 20. Đỗ Quốc Khánh, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Hảo and Vương Văn Cường,

  Kỷ yếu HNKH 35 năm thành lập Viện KHCNVN (ISBN:978-604913-010-6), 102-108 (2010).||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn