Chu kỳ:

Search:

 
  1. Interaction Between Two Charged-Hardcore Soft Particles 
  2. Quyen Thi Le Bui, Thien Duc Ngo, Thuy Thi Phuong Nguyen and Hoai Thi Lam Nguyen,

    Comm. Phys. 27, 165-171 (2017).||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn