Phòng Quản lý tổng hợp

Chức năng:

Quản lý Tổng hợp là cơ quan giúp Viện trưởng quản lý Nhà nước mọi mặt hoạt động của Viện.

Nhiệm vụ:

  • Tổ chức thựchiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý khoa học, đào tạo, kế hoạch tài chính, công sản, hành chính, tổ chức, hợp tác quốc tế, quản trị, văn thư lưu trữ và thông tin thư viện…
  • Tư vấn, đề xuất ý kiến và tham mưu cho Lãnh đạo Viện về các lĩnh vực quản lý nói trên.

Nhân lực:

Phòng Quản lý Tổng hợp gồm 16 cán bộ. Phân công công việc cụ thể như sau:

TT

Họ tên

Vị trí công tác

Email

Điện thoại

1

Võ Thị Xuân Yến

Quyền trưởng phòng. Phụ trách chung, công tác tổ chức-cán bộ, kế hoạch.

vtxyen@iop.vast.ac.vn

CQ: 22123607
37916574/120
DĐ: 0947129909

Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

2

Đỗ Quốc Khánh

Phó Trưởng phòng QLTH, Phụ trách khoa học, hợp tác quốc tế.

dqkhanh@iop.vast.ac.vn

CQ: 37916574/114
DĐ: 0945113116

Tổ chức - Hành chính

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Văn thư, lễ tân, làm thủ tục cho đoàn vào tại A18.

ntthuong@iop.vast.ac.vn

CQ: 38547953
DĐ: 0904189931

4

Đỗ Thái Bình

Lưu trữ thư viện văn bản, thủ quỹ

binhdt@iop.vast.ac.vn

CQ: 38547953
DĐ: 01233535088

5

Nguyễn Thị Phương Thuỳ

Chuyên viên phụ trách công tác tổ chức – cán bộ

phuongthuy@iop.vast.ac.vn

CQ: 38547953
DĐ: 01266057804

6

Nguyễn Tiến Dũng

Lái xe cơ quan, Phụ trách điện nước khu vực Đào Tấn.

ntdung@iop.vast.ac.vn

CQ: 38547953
DĐ: 0979054893

Kế toán - tài chính

7

Trịnh Thị Minh Thuý

Kế toán trưởng; Phụ trách chung mọi hoạt động có liên quan đến công tác tài chính – kế toán.

tmthuy@iop.vast.ac.vn

CQ: 38347427
37916574/113
DĐ: 0912998227

8

Bùi Thị Nhung

Kế toán lương - bảo hiểm xã hội, kế toán thuế,theo dõi các hợp đồng.

buinhung@iop.vast.ac.vn

CQ: 38347427
37916574/113
DĐ: 0904083707

9

Nguyễn Thị Thu Phương

Kế toán giao dịch với Kho bạc, Ngân hàng.

ntphuong@iop.vast.ac.vn

CQ: 38347427
DĐ: 0986528884

10

Phạm Thanh Hương

Kế toán tài sản cố định, đề tài Nafosted.

pthuong@iop.vast.ac.vn

CQ: 38347427
DĐ: 0904861211

11

Đàm Hương Ly

Kế toán thanh toán.

dhly@iop.vast.ac.vn

CQ: 38347427
DĐ: 0932299989

12

Trần Thu Hà

Kế toán

ttha@iop.vast.ac.vn

CQ: 38347427
DĐ: 0949294377

Đào tạo Sau Đại học

13

Phan Thị Kim Thu

Chuyên viên phụ trách đào tạo sau đại học.

ptkthu@iop.vast.ac.vn

CQ: 37660231
DĐ: 0915599818

14

Nguyễn Thị Diệu Hồng

Chuyên viên phụ trách đào tạo sau đại học.

dieuhong@iop.vast.ac.vn

CQ: 37660231
DĐ: 0904791515

15

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chuyên viên phụ trách đào tạo sau đại học.

nnbich@iop.vast.ac.vn

CQ: 37660231
DĐ: 0946120297

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn