>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

Hội thảo về Vật lý Mô phỏng và Mô hình hóa (SMP2011)
29/12 - 29/12/2011
P. 222, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Third School on Physics at the LHC (LHCS-3)
11/12 - 18/12/2011
Quy Nhơn

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 36
01/08 - 04/08/2011
Quy Nhơn

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 17
17/07 - 24/07/2011
Huế

Khóa học Cơ học lượng tử (phần II) của GS. Sally Seildel (ĐH New Mexico)
13/06 - 01/07/2011
Viện Vật lý, Hà Nội

Khóa học Cơ học lượng tử (phần I) của GS. Sally Seildel (ĐH New Mexico)
27/12/2010 - 14/01/2011
Hội trường tầng 3, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội