>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 37
06/08 - 09/08/2012
Cửa Lò

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 18
23/07 - 04/08/2012
Quy Nhơn