>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Lớp học ICTP-VAST-APCTP về các pha tô pô và tính toán lượng tử
09/12 - 20/12/2013
Hà Nội

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 19
03/08 - 18/08/2013
Quy Nhơn

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán: Vật lý các chất cô đặc, các chất mềm và vật liệu
30/07 - 02/08/2013
Đà Nẵng

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 38
29/07 - 01/08/2013
Đà Nẵng