>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 20 (VSOP-20)
03/08 - 15/08/2014
Quy Nhơn

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 39 (NCTP-39)
28/07 - 31/07/2014
Buôn Ma Thuột

2nd International Workshop on Theoretical and Computational Physics (IWTCP-2): Modern methods and latest results in particle physics, nuclear physics and astrophysics
28/07 - 31/07/2014
Buôn Ma Thuột