>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

"Belle II and Viet Nam" school and workshop
09/12 - 17/12/2017
Hà Nội

ICTP Asian Network School and Workshop on Complex Condensed Matter Systems
20/11 - 24/11/2017
Hà Nội

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 42 (NCTP-42)
31/07 - 03/08/2017
Cần Thơ