>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Second international workshop "Particles, Gravitation and the Universe"
10/12 - 15/12/2018
Hà Nội

International Conference on Holography, String Theory and Discrete Approaches in Hanoi
06/08 - 10/08/2018
Hanoi

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 43 (NCTP-43)
30/07 - 02/08/2018
Quy Nhơn